Podmínky užívání služeb serveru iKal.cz

Verze 1.0

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB

Níže uvedené podmínky tvoří úplnou dohodu mezi Vámi a provozovatelem portálu iKal.cz. Přístupem na tento portál, prohlížením stránek na portálu a nebo použitím potvrzujete, že jste tyto podmínky četli a rozuměli jim, a vyjadřujete tak svůj souhlas s tím, že jste těmito podmínkami vázáni a že budete jednat v souladu s příslušnými zákony a nařízeními, a to včetně příslušných právních předpisů. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte tyto webové stránky.

Tyto webové stránky mohou obsahovat vlastnické výhrady nebo informace o copyrightech, jejichž podmínky je třeba vzít na vědomí a dodržovat. Informace na těchto webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti a typografické chyby.

iKal.cz

Server iKal.cz je internetový portál, dostupný na internetové adrese http://www.ikal.cz nebo https://www.ikal.cz využívající celosvětové počítačové sítě internet, který slouží především k poskytování služby elektronického osobního plánovacího kalendáře a/nebo služeb za níže uvedených podmínek. Dále server iKal.cz označujeme jen jako "server". Souhrnně označujeme naše služby jako služby serveru iKal.cz, zkráceně jen služby serveru.

Poskytujeme tyto služby

  • Služby elektronického osobního plánovacího kalendáře.
  • Služby pro registrované uživatele komunitního typu, jako je možnost sdílet data kalendářů a kalendáře vzájemně upravovat.

Oprávnění provozovatele

Provozovatel serveru je oprávněn uživatelský účet, které dle jeho uvážení nesplňují podmínky stanovené těmito podmínkami, bez náhrady odstranit.

Provozovatel je oprávněn v intervalu dle svého uvážení zasílat na emailovou adresu uvedenou při registraci obchodní sdělení, ne však častěji než jednou za kalendářní měsíc. Dále je provozovatel také oprávněn zasílat na emailovou adresu uvedenou při registraci technická a provozní sdělelní v intervalu dle provozně technických potřeb provozovatele.

Reklamní obsah

Provozovatel jakožto nezávislé medium si vyhrazuje právo odmítnout reklamní podklady, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR, nebo dobrými mravy, politicky motivované kampaně, či reklamní materiály, které jsou v rozporu s oprávněnými zájmy provozovatele.

Záruka

Provozovatel serveru iKal.cz nenese žádné záruky za obsahovou a časovou správnost informací v kalendářích.

Vyloučení odpovědnosti za škody

Informace zde mohou být změněny nebo aktualizovány bez předchozího upozornění. Provozovazel neodpovídá za správnost informací uveřejňovaných na tomto serveru a použití těchto informací je na vlastní riziko zcela s vyloučením jakékoliv odpovědnosti provozovatele.

Provozovatel nečiní žádná prohlášení o jiných webových stránkách, na které můžete přejít z těchto webových stránek. Přejdete-li na webové stránky, které nepatří provozovateli, uvědomte si, že jsou nezávislé a že provozovatel neodpovídá za jejich obsah. Odkaz na takové stránky neznamená, že je provozovatel schvaluje, nebo že přijímá odpovědnost za jejich obsah či použití. Je na vás, abyste provedli opatření, která zajistí, že použité materiály neobsahují viry, červy, trojské koně a jiné objekty destruktivní povahy.

V žádném případě není provozovatel odpovědný jiné straně za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím těchto webových stránek, nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, přerušení činnosti, ztráty programů nebo jiných dat v informačním systému či jinde – a to i kdyby provozovatel byl na možnost takovýchto škod upozorněn předem. Provozovatel zejména nenese žádnou odpovědnost za škody, které mohou uživateli vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému serveru, případně ztráty dat umístěných v systému serveru.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

25.10.2010 - verze 1.0